اخبار امروز : 0

دریا

10شهریور
همه چی آرومه !

همه چی آرومه !

در شرایطی که کارشناسان نسبت به وضعیت تراز منفی آب دریای خزر، ابراز نگرانی کرده و معتقدند این دریا با تداوم وضعیت فعلی با فاجعه روبروست....