اخبار امروز : 0

تالاب

28مرداد
تالاب انزلی در خطرنابودی؛ دور نیست روزی که بشنویم تالاب انزلی مرد!

تالاب انزلی در خطرنابودی؛ دور نیست روزی که بشنویم تالاب انزلی مرد!

در صورت ادامه این وضعیت، تا ۵ سال دیگر تالاب انزلی به حوضچه‌های جدا افتاده و کم‌عمق تبدیل خواهد شد؛ این جمله‌ای است که محمد کهنسال، فعال محیط‌زیستی عنوان می‌کند.