اخبار امروز : 0

اصلاح‌طلب

03تیر
آیا ماهیها شادند؟

آیا ماهیها شادند؟

تاملی بر کنش اصلاح طلبانه و مشارکت در امر انتخابات سروش اکبرزاده در ابتدای ” کتاب تردید ” آمده است: یک روز “چوانگ تزو” همراه دوستش “هوئی تزو” بر فراز پل زیبای رودخانه هائو گردش میکردند، چوانگ گفت: ببین ماهی ها ‌چقدر قشنگ از آب بیرون می جهند، این نشانه شادی آنهاست. هوئی گفت: تو […]