102898

۸ هزار نفر در گیلان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند

۳۰ / ۱۰ / ۹۶
۲۳:۴۷

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، با بیان اینکه قریب به ۸ هزار نفر در استان گیلان از تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: ماهیانه افزون بر ۹ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت می شود.
جمیل حق پرست در گفت وگو با ایسنا ، نسبت پشتیبانی(تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران)را یکی از شاخص های اساسی در نظام بیمه های اجتماعی دانست و اظهار کرد: نسبت پشتیبانی متوسط سازمان تامین اجتماعی کشور برابر ۵٫۸ است.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی استان گیلان با نسبت پشتیبانی ۳٫۵ دارای پایین ترین میزان این شاخص در سطح کشور است، افزود: بیش از ۴۰۴ هزار بیمه شده اصلی و افزون بر ۱۱۴ هزار مستمری بگیر به اتفاق افراد تحت تکفل خود جامعه هدف تامین اجتماعی گیلان را تشکیل می دهند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان تصریح کرد:اشتغال بخش قابل توجهی از گیلانیان در سال های بیمه پردازی در بیرون از استان و دریافت مستمری در زمان بازنشستگی در استان یکی از عوامل اصلی پایین بودن نسبت پشتیبانی گیلان است.
این مقام مسئول،با بیان اینکه تعداد مستمری بگیران گیلان در ۱۶ سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت:گرایش بیش از اندازه به بازنشستگی های پیش از موعد در اشکال مختلف یکی از دلایل عمده بر هم خوردن نسبت پشتیبانی سازمان در سال های اخیر محسوب می شود.
وی با بیان اینکه قریب به ۸ هزار نفر در استان گیلان از تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: ماهیانه افزون بر ۹ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت می شود.