n82759384-72044496

پزشکان عمومی حداکثر تا ۱۰ شب مجاز به انجام فعالیت در مطب هستند

۲۰ / ۰۹ / ۹۶
۱۷:۴۵

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با بیان محدودیت ویزیت شبانه روزی برای پزشکان عمومی گفت: پزشکان عمومی حداکثر تا ۱۰ شب مجاز به انجام فعالیت در مطب هستند.
محمد تقی آشوبی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: استفاده از عناوین مجعول مطب شبانه روزی یا بیست و چهار ساعته برای پزشکان عمومی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است و پزشکان عمومی حداکثر تا ساعت ۱۰ شب مجاز به انجام فعالیت در مطب هستند.
وی با بیان این که با افراد متخلف طبق مقررات برخورد می شود، افزود : پزشکانی که مایل به ارایه خدمات درمانی به صورت شبانه روزی هستند، بایستی درخواست تاسیس درمانگاه شبانه روزی خود را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (واحد مدیریت نظارت و اعتبار بخشی) ارایه دهند تا مطابق مقررات اقدام شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان خاطر نشان کرد: این دستورالعمل شامل همه مطب هایی است که تاکنون تاسیس شده و اجرای آن برای پزشکان عمومی حداکثر در مدت یک ماه (تا نیمه اول دی ماه سال جاری) ضروری است.