بارگیری

نظرمحمدی به دنبال آوردن دستیار “کی روش”

۲۰ / ۰۳ / ۹۶
۱۷:۰۶

خزر – علی عشوری زاد، حمیدرضا منصوری و حمید سجادی همچنان در کادر فنی سپیدرود رشت حضور خواهند داشت. ولی علی نظرمحمدی صحبت هایی با مارکار آقاجانیان دستیار سابق “کارلوس کی روش” انجام داده تا او را به سپیدرود بیاورد و بر تعداد همکارانش اضافه کند.