محمود-باقری-خطیبانی

نظارت کاریکاتوریزه/ محمود باقری خطیبانی

۰۹ / ۱۲ / ۹۵
۲۳:۵۵

به ما یاد دادند که نظارت را فرایندی بدانیم بـرای کسب اطمینان از این کـه اقدامات و فعالیت های جاری یک سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده باشد. مسئولان نظارتی باید تلاش کنند تا پس از شناسایی دقیق مشکلات و موانع، آنها را ریشه یابی کرده و راه حل های اصلاحی را ارائه نمایند . شاید مهم ترین مسئله ای کـه وجود نظارت را ضروری می سازد، آن است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در یک سازمان همواره با درصدی از خطا توام می باشند که برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات کنترل تنها راه چاره است.
ابزارهای نظارتی شورا مشخص اند و در دسترس؛ سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص، بودجه و … اما در تمام این سال ها با منفعت طلبی و ایجاد دوقطبی کاذب در شورا و … از نظارتی که حق مردم و شهروندان بود ، تعمدا غفلت کردیم و دیدیم که در فقد نظارت قانونمند شورای چهارم چه بر سر شورا و شهرمان آمده است .
اما امروز بعضی از همکاران ما در شورا یادشان آمده است که باید بنشینند و کار حسابداری بکنند تا حقوق معوقه و کنونی کارگران و پاکبانان و آتشنشانان را پرداخت بکنند و نظارت شورا بر بودجه چندصد میلیاردی شهرداری به مدیریت موسمی و کوتاه مدت برای پرداخت حق و حقوق کارگران منحصر شده است!؟ .
دوستان ما با یک حرارتی از تادیه و پرداخت حقوق کارگران و پارکبانان صحبت می کنند که گویی این سه سالی و اندی که از عمر شورا می گذرد هر روز پی گیر حق و حقوق و مطالبات کارگران بوده اند .
آقایان محترم : نظارت و کنترل وظیفه دایمی شورای شهر است چرا این نظارت انجام نشد ؟ چرا بر این همه مسایل کوچک و بزرگ در پروژه ها و قراردادها نظارت نشد؟چرا در برابر بیش از۴۰۰۰ حکم جابه جایی پرسنل شهرداری دم برنیاوردید؟ چرا در برابر این همه سوء مدیریت در شهرداری کاری نکردید ؟ آیا مردم و رسانه ها جز حمایت ثابت شما از شهردار چیز دیگری به یاد دارند ؟
دوستان گرامی : مردم ما آگاه هستند و حقوق خود را می شناسند و خادمان و بازیگران را هم از یکدیگر تشخیص می دهند . نشستن بر روی بولدوزر و گریدر و گرفتن عکس، نوشتن نامه برای برخورداری خانه های نسقی از برق و آب، مصاحبه پشت مصاحبه که حقوق کارگران پرداخت می شود و … برای کسی اعتبار و رای نمی آورد . مردم به عملکردمان نگاه می کنند که در خرداد ۹۲ به آنان چه قولی دادیم و امروز چه کارنامه ای برای ارایه به مردم داریم ؟ خودمان را گول نزنیم و مردم را هم ساده و فراموشکار ندانیم . برخورد صادقانه و درست و منطقی و دفاع از حقوق آنان راه نفوذ در قلب های مهربان مردم است . با کاریکارتوریزه کردن نظارت ، هم به مردم اهانت کردید و هم به نظارت ؟!