2-2078

نشت گاز و انفجار منزل مسکونی در رشت

۰۵ / ۰۳ / ۹۶
۲۰:۴۸

خزر-در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر انفجار و تخریب ، بی درنگ ستاد فرماندهی سازمان ۶ دستگاه خودروی اطفایی و نجات بهمراه۲۰ آتش نشان را به محل حادثه واقع در بلوار شهید حمیدیان’ پاره بیجار رشت اعزام کرد.
شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی در ادامه افزود: به محض رسیدن به محل حادثه’ تخریب در سه باب منزل مسکونی مشاهده می شد که آتش نشانان سریعا پس از ایمن سازی محل حادثه و قطع سیستم برق و گاز بهمراه تجهیزات نجات به جستجوی محبوس شدگان احتمالی پرداختند.
این مسوول آتش نشانی ادامه داد: علت حادثه نبود بست مناسب شیلنگ گاز متصل به اجاق گاز آشپزخانه بوده که بر اثر فشار گاز و خارج شدن شیلنگ، موجبات انتشارگاز و در نهایت انفجار و تخریب را فراهم نمود.
معاون عملیات این سازمان به مصدومیت دوتن در این حادثه اشاره داشت و گفت: یک نفر از آسیب دیدگان به طور سرپایی مداوا شد و یک خانم حدودا ۳۵ ساله بواسطه آسیب دیدگی و سوختگی از ناحیه سر و صورت و اثرات موج انفجار به بیمارستان انتقال یافت.
وی با بیان اینکه حادثه انفجار موجبات تخریب ۴۰ الی ۸۰ درصدی ۳ منزل مسکونی را فراهم نمود، گفت: شدت موج انفجار موجبات شکستگی و ترک خوردگی دیوار چند خانه در اطراف محل حادثه را نیز فراهم کرد