اهدای عضو

نجات جان سه بیمار با اهداء عضو فرد دچار مرگ مغزی در گیلان

۱۲ / ۰۹ / ۹۶
۲۰:۰۲

اهدا عضو یک فرد دچار مرگ مغزی در گیلان با رضایت خانواده او ، جان سه بیمار نیازمند به پیوند اعضاء را نجات داد.
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در این باره به ایرنا گفت: اهدای اعضای بهرام جلیلی ۴۹ ساله ساکن آستانه اشرفیه که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده ، جان سه بیمار را نجات داد.
طلعات کاویانی اظهار کرد: ۲ کلیه این فرد دچار مرگ مغزی در مرکز واحد فراهم آوری بیمارستان رازی رشت برداشته و به ۲ بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد این فرد نیز برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.
اعلام رضایت برای پیوند اعضاء از سال ۱۳۸۷ در گیلان انجام گرفت؛ اولین اهدای عضو در گیلان توسط خانواده باربد چمن زیبای، کودک چهار ساله برای نجات جان یک بیمار کلیوی صورت گرفت.