سرمقاله

میراث گردشگران!

۱۴ / ۰۱ / ۹۵
۱۶:۲۵

بالاخره تعطیلات نوروزی پایان یافت و میلیون ها گردشگر هم گیلان را ترک کردند. گردشگرانی که به خاطر منافع اقتصادی ناشی از حضورشان در استان، تدارکات وسیعی برای پذیرایی و ایجاد امکانات برای آن ها انجام شد. البته تاکنون آمار دقیقی از منافع ورود گردشگران به گیلان منتشر نشده است. اما بی گمان به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب فرهنگی، زیان های فراوانی نیز از این ناحیه به استان وارد می شود. زیان هایی که حتی ممکن است بیشتر از منافع اقتصادی صنعت گردشگری در گیلان باشد!
تخریب گسترده محیط زیست از طریق رهاسازی انبوه زباله، شکستن شاخ و تنه درختان، آلوده سازی رودخانه ها و تولید انبوه زباله که محلی برای دفن آن ها وجود ندارد از جمله خسارت هایی است که به گیلان وارد می شود. خسارت هایی که تا مدت ها خود را بر چهره این استان تحمیل می کند و متاسفانه با وجود تمامی این مشکلات، تاکنون مسئولان استان جز چند توصیه خشک و خالی که حتی معلوم نیست شنیده می شوند یا خیر، اقدام موثری برای برخورد با این حجم گسترده تخریب محیط زیست انجام نداده اند!
حالا دیگر تعطیلات نوروزی پایان یافته و گیلان مانده و حجم عظیمی از زباله رها شده در طبیعت و تخریب محیط زیست، حالا وقت پاکسازی باقیمانده طبیعت زیبای گیلان است!