425622274_287261

مرحله اول کار رضایی در داماش

۲۷ / ۰۳ / ۹۶
۱۷:۱۶

خزر – وحید رضایی سرمربی جدید تیم فوتبال داماش قراردادش برای فصل آینده در رشت به ثبت رسیده است. مرحله اول کار رضایی نیز تست گیری از بازیکنان برای عضویت در تیم داماش و سپس حضور نفرات مورد نظر در تمرینات است.