99451

مدیر کل محیط زیست گیلان: بحران سراوان نتیجه مدیریت ضعیف مدیران شهرداری است

۱۵ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۴۳

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: اعتراضات بجای مردم ناشی از سوء مدیریت مدیران شهرداری است.
به گزارش ایسنا، قربانعلی محمدپور، در خصوص مشکلات بوجود آمده در منطقه سراوان رشت، اعتراضات بجای مردمی را ناشی از سوء مدیریت مدیران شهرداری و تعلل در ارائه گزارش ارزیابی محیط زیستی پروژه دانست.
وی صدور مجوز را تنها در چهارچوب استانداردهای محیط زیستی و ۲۰۱۲ میسر عنوان کرد و از متولیان مدیریت پسماند خواستار رفع نواقص موجود در گزارش ارزیابی شد.
محمدپور تصریح کرد: مشکلات بهداشتی و نحوه نامناسب سیستم دفع پسماند در جایگاه زباله سراوان رشت بارها باعث بروز تنش‌های اجتماعی در منطقه‌شده که در حال حاضر از بین راهکارهای ارائه شده، طرح احداث زباله سوز ۶۰۰ تنی مورد اجماع نظر قرار گرفته است.