دادگاه

محکومیت میلیاردی بنگاه‌دار متخلف در تعزیرات حکومتی گیلان

۲۳ / ۱۰ / ۹۶
۲۰:۲۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت سنگین یک بنگاه معاملات در این مرجع خبر داد.
به گزارش ایسنا ، رضا قشلاقی، از محکومیت میلیاردی بنگاه‌دار متخلف در این مرجع خبر داد و گفت:شاکی خصوصی در شکایت خود اعلام کرده بنگاه دار در اخذ کمیسیون مرتکب گرانفروشی شده است.
وی افزود: موضوع جهت بررسی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارجاع و پس از بررسی اسناد و مدارک، گرانفروشی تنظیم و جهت رسیدگی به شعبه تعزیرات حکومتی برگردانده شد.
قشلاقی ادامه داد:پس از احضار متهم و اخذ اظهارات و انجام تحقیقات تکمیلی و عدم ارائه دلایل موجه، تخلف اخذ وجه مازاد بر تعرفه(گرانفروشی) محرز تشخیص داده شد و متهم به پرداخت یک میلیارد ریال در حق دولت و مبلغ یک میلیارد و ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در حق شاکی (برابر میزان تخلف گرانفروشی) در حق دولت محکوم شد.