ارشاد

فاضلی:اعتدال و توسعه تعامل را بر تقابل ترجیح می دهد

۲۸ / ۰۶ / ۹۶
۰۰:۲۳

خزر- سکوت حزب اعتدال و توسعه گیلان در روزهایی که همه احزاب و چهره های سیاسی دیدگاه ها و نظرات خود را در خصو استاندار جدید گیلان اعلام کرده بودند، تعجب برانگیز بود، هر چند کیوان محمدی دبیر این حزب در گیلان یک بار و در گفتگویی از حمایت این حزب بر ابقای نجفی خبر داده بود اما با رفتن نجفی به استان البرز و همچنین مطرح شدن نام کیوان محمدی به عنوان یکی از گزینه های تصدی پست استانداری گیلان مجددا این حزب در کانون توجهات قرار گرفت.
کیوان محمدی روز گذشته و در موضعگیری دوباره از ناراحتی و خشم عده ای از دوستانش گلایه کرد و اعلام نمود که حزب متبوعش در تایید و یا تکذیب هیچ شخصی یا لیستی موضع نگرفته است. وی همچنین گفته که عقل سیاسی حکم می کند که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان متحد باقی بمانند.
به همین دلیل با دکتر فیروز فاضلی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه کشور و سخنگوی این حزب در گیلان گفتگویی انجام دادیم.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گیلان به خبرنگار خزر گفت: با منصوب شدن دکتر نجفی بعنوان استاندار البرز، مباحث متفاوت و گاه متناقضی درخصوص استاندار آینده گیلان درمحافل مختلف مطرح شده است که بنده معتقدم با نگاهی به رزومه افراد مطرح شده بیانگراین واقعیت محتوم است که برآیند خرد جمعی کنشگران سیاسی این استان، نشان از پویایی و پایایی گیلان دارد.
فیروز فاضلی ادامه داد: اگر هر یک از این عزیزان برگزیده شوند بر خود فرض میدانیم بدون سهم خواهی در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به کمک او بیاییم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه کشور افزود: راه اعتدال برای ما اولویت اصلی است و هر فردی در این مسیر گام نهد برایمان قابل احترام است.
وی گفت: حزب اعتدال و توسعه همواره تعامل را بر تقابل، جلوت را بر خلوت، شفافیت را بر کدر بودن، آرامش را بر تنش ترجیح داده است.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گیلان تاکید کرد: این حزب هرگز اثبات خود را در نفی دیگران ندیده و نخواهد دید.
فاضلی در خاتمه گفت: طبیعی است که انتخاب استاندار برعهده هیات دولت بوده و هرگونه نظر گروه های سیاسی جنبه مشورتی دارد. حزب اعتدال و توسعه در این برهه لیست مستقل نداد تا وفاق و همدلی برآمده از انتخابات ۹۶ را تقویت کند و خوشحالیم که سر دلبران رادرحدیث دیگران می بینیم
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران