رضا احمدی سراوانی

عذرخواهی فراموش شده! / رضا احمدی سراوانی

۲۸ / ۰۷ / ۹۶
۱۵:۳۲

دو اتفاق پی در پی در شهرداری رشت موجب انعکاس وسیعی در افکار عمومی و بهت و حیرت همگان گردید.
نامه سرپرست سابق شهرداری به خود برای دریافت خانه سازمانی و معرفی شهردار یکی از مناطق شهرداری از سوی خودش به عنوان کارمند نمونه! یکبار دیگر شهرداری رشت را در کانون توجه قرار داد. نهادی که در سال های گذشته اخبار و حاشیه های بسیاری از آن در محافل بروز کرد و دستمایه نگرانی هایی می شد.
هر دو اتفاق اخیر در شهرداری رشت اگرچه با نکوهش بسیاری همراه شد و از سوی برخی مسئولان نیز مورد تقبیح و تاسف قرار گرفت اما این پرسش پس از گذشت حدود ۳ هفته از درز خبر به طور جدی مطرح است که چرا شهرداری رشت هنوز هیچ بیانیه ای برای پاسخگویی به شهروندان رشت منتشر نکرده و رسما از این بابت عذرخواهی ننموده است؟!
آنچه در این ماجرا اتفاق افتاد َآنقدر پراهمیت بود که لازم می ساخت تا روابط عمومی شهرداری رشت در این زمینه از شهروندان عذرخواهی کند.