Screenshot_۲۰۱۷۰۸۲۹-۱۹۱۱۳۶

صداهای عجیب در آسمان آستارا

۰۷ / ۰۶ / ۹۶
۱۹:۰۵

خزر- گزارش های مردمی از آستارا حاکیست که صداهای عجیب در آسمان یکی از روستاهای این شهر شنیده شده است.
گفته می شود که این صداها موجب ترس و وحشت ساکنان محلی شده است.
اط سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی از آن است که ناسا این صداها را طبیعی اعلام کرده و گفته که در برخی دیگر از نقاط جهان نیز شنیده شده است.
هنوز مسئولان محلی در این زمینه اظهار نظری نکرده اند.