صالح نيا

صالح نیا جانشین جهانی

۲۲ / ۰۳ / ۹۶
۲۱:۴۹

خزر – اگرچه غفور جهانی نیز در تمرین های ملوان انزلی شرکت می کند، اما بهمن صالح نیا در فصل آینده عنوان “مدیر فنی” تیم بندری را در اختیار خواهد داشت. در دو فصل گذشته غفور جهانی “مدیر فنی” ملوان در زمان مربیان قبلی بود.