۲۰۱۷۱۰۲۲_۱۷۵۹۲۷

شکریه و زاهد تاکید کردند: مسایل مالی شهرداری در سال های اخیر بررسی می شود

۳۰ / ۰۷ / ۹۶
۱۸:۰۲

خزر- در اواخر شورای چهارم طرحی تصویب شد که طی آن مقرر گردید کارگروهی حقوقی و مالی تشکیل تا به تخلفات احتمالی در شهرداری رشت در زمینه های مالی و قراردادها رسیدگی نماید ولی عمر شورای چهارم کفاف تشکیل آن کارگروه را نداد اما در همین رابطه جلال الدین محمد شکریه و فرهام زاهد دو عضو شورای پنجم رشت بر لزوم بررسی ها و پیگیری تخلفات احتمالی تاکید کردند.
جلال الدین محمد شکریه عضو شورای شهر رشت در این رابطه به خبرنگار روزنامه خزر گفت: به تصمیم شورای چهارم احترام گذاشته و پیگیر حسابرسی، وضعیت مالی و قراردادهای منعقده شهرداری رشت طی سال های اخیر هستیم.
وی تاکید کرد: معتقدیم با بررسی قراردادها و حسابرسی در سیستم مالی شهرداری رشت باید شفاف سازی صورت گیرد.
فرهام زاهد دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در پاسخ به خبرنگار خزر گفت: صد در صد پیگیر مسایل ایجاد شده در شهرداری طی سال های اخیر هستیم و شورای پنجم قصد دارد آنها را واکاوی کرده و با تخلفات احتمالی برخورد نماید.