20170831_105540

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان : باید به فروشگاههای بزرگ به عنوان کار آفرینان توجه ویژه کرد

۱۰ / ۰۶ / ۹۶
۱۴:۴۰

جلســه بررسی روند اقتصادی و اجرایی فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای با حضور جلال الدین محمد شکریه ریاست اتاق اصناف مرکز استان گیلان ومالکان و نمایندگان فروشگاههای بزرگ شهرستان رشت در دفتر اتاق اصناف مرکز استان گیلان برگزار شد .
درابتدای این جلسه جلال الدین محمد شکریه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ، هدف از برگزاری این نشست را آشنایــی با مجمــوعـه فروشگاههای بزرگ عنوان کرد و تاکید کرد : ما به این فروشگاهها بعنوان کارآفرینان بزرگ نگاه می کنیم و همه برنامـه ما حمایت از آنان میباشــد .
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان ادامه داد : جهان تغییر کرده و ما امروز باید راهــی را که دنیا ۱۲۰ سال پیش در خصوص فروشگاههای بزرگ رفت را طی نمائیم . ما در دهکده کوچک و بسته زندگی نمی کنیم که داد و ستد را فقط در بین خودمان انجام دهیم و فروشگاههای بزرگ در خروج از این وضعیت به ما کمک میکنند .
جلال الدین محمد شکریـه به صدور اولین پروانه کسب فروشگاههای بزرگ برای فروشگاه شهر فرش در رشت اشاره کرد و تصریح نمود : با تلاش های صورت گرفته توسط اینجانب در سطح کشور توانستیم به مسوولان بقبولانیم که فروشگاههای بزرگ نباید در تابعیت یک اتحادیه قرار بگیرند چون این فروشگاهها در بسیاری از صنوف ورود کرده اند .
وی تاکید کرد : صدور پروانه کسب فروشگاههای بزرگ به اتاق اصناف واگذار گردیده و ما با برنامه ریزی دقیق تلاش کردیــم از کوتاهترین و بهترین روشها نسبت به صدور پروانه کسب فروشگاههای بزرگ اقدام نماییم .
شکریه از مالکان فروشگاههای بزرگ درخواست کرد تا سریعا نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند و آنگاه تصریح کرد : ما ناگزیر هستیم قانون را اجرا نمائیم اما در قبال دریافت پروانه کسب از سوی فروشگاههای بزرگ ، خدمات فراوانی نیز ، را به این گروه عرضه خواهیم کرد .
نائب رئیس اتاق اصناف کشور افزود : فروشگاههای بزرگ جزو خانواده اصناف هستند و گرفتن پروانه کسب در این برهه زمانی با توجه به شرایط موجود به نفع این فروشگاهها خواهد بود .

همچنین با توجه به حضور مدیرانی از موسسه مالی اعتباری کوثر در این جلسه ، شکریه به بحث ورزش نیز ورود کرد و حمایت از تیم فوتبال سپیدرود رشت را که یکی از عوامل ایجاد شادی و نشاط در جامعه است ، ضروری دانست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با بیان این نکته که با کمک به تیم فوتبال سپیدرود رشت به اقتصاد و امنیت این شهر کمک میکنید تصریح کرد : با قراردادن پُز موسسه کوثر از فروشگاههای بزرگ درصدی از تراکنش ایجاد شده توسط این موسسه به تیم فوتبال سپیدرود رشت تعلق می گیرد و گوشه ای از مشکلات مالی این تیم رفع خواهد شد .