Untitled-1

شورای شهر رشت رونمایی کرد: گزینه های شهرداری

۰۸ / ۰۶ / ۹۶
۲۱:۳۴

خزر – در چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت پس از رای گیری اعضا از ۵ نامزد نهایی این شورا برای کسب منصب شهرداری رشت رونمایی شد.
در چهارمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت که روز گذشته با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص کاندیداهای اصلی تصدی شهرداری برگزار شد، پس از رای گیری مسعود اسلامی با ٧ رای، مسعود کاظمی ٧ رای، مسعود نصرتی ٧ رای، محمد زالفی ۶ رای و مهدی فرشاد فقیه ۶ رای به عنوان کاندیداهای نهایی برای پست شهردار رشت انتخاب شدند.