شوخ با اخبار،۴۴۶۳

۱۱ / ۰۷ / ۹۶
۱۷:۴۰

• یک فعال سیاسی در واکنش به عدم انتصاب استاندار بومی: ما هم ضعیف عمل کردیم
– و البته دیر!
• توصیه مهندس باقری به اصلاح طلبان و اعتدالیون گیلان!
– فعلا به بازخوانی بپردازید!
• استاندار جدید گیلان: امیدوارم خدمتگزار شایسته ای برای مردم خوب گیلان باشم
– ما هم امیدواریم!
• باقی ماندن نام ایران در فهرست ممنوعیت سفر به آمریکا توسط ترامپ
– تازه می خواستیم بلیت بگیریم!
• توسط یک کارشناس: دولت عامل گران شدن برنج معرفی شد
– خوش به حال برنج داران!
• یک مسئول: سرمایه در گردش مشکل اصلی واحدهای صنعتی است
– که البته این مشکل همه است!
• یک کارشناس هشدار داد: افزایش نگران کننده بیماری های خاص در رشت
– این هم از عواقب و عوارض تخریب و آلودگی محیط زیست!