شوخی با اخبار،۴۴۹۹

۳۰ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۱۸

• آمادگی شورا و شهرداری رشت جهت یاری رساندن به زلزله زدگان کرمانشاه
– فقط اعلام آمادگی کردند؟!
• انتقاد عضو هیات رئیسه مجلس از مصرف چای خارجی در سازمان های دولتی
– یعنی خودشان به شعاری که برای مصرف کالای داخلی می دهند، عمل نمی کنند؟!
• یک مسئول: گیلان بیش از ۳۰۰ انجمن مردم نهاد ثبت شده دارد
– فعلا همین انجمن ها مد است!
• یک مسئول: رودخانه های رشت در حال نابودی هستند
– مثل جنگل های رشت، مزارع رشت، آب و هوای رشت…!
• یک مسئول: گسل های رشت بررسی می شوند
– حالا چه عجله ای است!
• یک مسئول: برخی افراد سیاسی به گسترش شایعات دامن می زنند
– اگر نمی زدند که افراد سیاسی نبودند!
• یک مسئول: شهرداری ها سهم ۵ درصد آموزش و پرورش را پرداخت کنند
– پرداخت نمی کنند آنوقت آموزش و پرورش مجبور می شود از اولیای دانش آموزان دریافت کند!