شوخی با اخبار،۴۴۹۸

۲۹ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۵۱

• یک کارشناس: حذف یارانه مطبوعات از سوی دولت اتفاق ناگواری است
– حداقل هزینه مجلس ترحیم مطبوعات را بدهند!
• مطالعات جدید نشان داد: پدران پس از تولد نوزاد دچار افسردگی می شوند
– لابد به خاطر مخارج بیمارستان!
• یک مسئول: تهیه نقشه از محل دقیق گسل ها در رشت ضروری است
– یعنی تا حالا نقشه گسل ها را نداشتید؟!
• شهرداری رشت بزرگترین بدهکار کتابخانه های عمومی است
– به چه کسی بدهکار نیست؟!
• شهردار رشت خبر داد: راه اندازی اتاق شکوفایی در شهر رشت
– شکوفایی با این همه بدهی؟!