شوخی با اخبار،۴۴۹۰

۱۶ / ۰۸ / ۹۶
۱۷:۵۶

• مشاهده آلودگی هوا در سطح وسیعی از لوشان
– آنچه همه خوبان دارند، ما یکجا داریم!
• یک عضو شورا: حذف قلیان نیاز به فرهنگ سازی دارد
– که آن هم محال است!
• احداث نیروگاه زباله سوز رشت با ظرفیت ۶۰۰ تن
– نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟!
• یک گزارش: تخریب و دگرگونی اکولوژیک در یکی از رودخانه های مهم گیلان
– مثلا بقیه رودخانه ها سالمند؟!
• جلسه آینده بررسی ساماندهی پسماند رشت در ایستگاه زباله سراوان برگزار می شود
– چه شود با آنهمه مگس و شیرابه و عطر خوش و…!