شوخی با اخبار،۴۴۸۹

۱۵ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۳۸

• مسئولان خبر دادند: قطار گیلان تا نوروز امسال به بهره برداری می رسد
– ببینید خودتان دوباره قول دادید!
• شهردار رشت خبر داد: اتصال رشت به انزلی با تراموا
– با بدهی ۷۳۰ میلیارد تومانی شهرداری؟!
• یک مسئول: شهرداری های موفق حمایت می شوند
– مگر شهرداری موفق هم در گیلان داریم؟!
• یک عضو شورای شهر رشت: حذف سیستم انبوه بر ریلی تضییع حقوق شهروندان رشت است
– فاجعه زباله در سراوان، ترافیک سنگین رشت و… تضییع حقوق شهروندی نیست؟!
• استاندار تاکید کرد: بکارگیری تمامی ظرفیت ها برای تجدید توان واحدهای تولیدی
– حالا که تاکید می کنید، برای تجدید توان روزنامه های گیلان هم یک تاکیدی بفرمایید تا حداقل دلمان خوش باشد!
• یک مسئول: ورود سرمایه و تکنولوژی به نفع استان است
– حیف نیست سرمایه و تکنولوژی وارد استان شود؟!
• یک مسئول: گیلان در المپیک آینده خواهد درخشید
– اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری کنند!