شوخی با اخبار،۴۴۸۷

۱۳ / ۰۸ / ۹۶
۱۹:۰۱

• ورود خبرنگاران به جلسات علنی شورای شهر آستارا ممنوع
– چه معنی دارد در جلسه علنی خبرنگاران باشند؟!
• یک مسئول: بازسازی تاسیسات فرسوده آبرسانی گیلان نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان است
– مردم محترم آماده باشید!
• یک مسئول هشدار داد: ورود پساب سمی واحدهای فرآوری زیتون به منابع آبی رودبار
– و ورود شیرابه زباله های دفن شده در سراوان به منابع آبی رشت!
• یک نماینده: دیپلماسی اقتصادی لازمه رونق اقتصاد کشور است
– پس با شرایط فعلی رکود، یا دیپلماسی تعطیل است یا اقتصاد!
• یک گزارش: مسکن دو سوم دریافتی کارگران را می بلعد
– و بقیه را هم هله هوله فرزندان!
• کشف مواد مخدر از بسته پستی در انزلی
– بزودی هم شاهد توزیع اینترنتی توسط قاچاقچیان محترم خواهیم شد!