شوخی با اخبار،۴۴۸۴

۰۸ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۲۰

• هجوم مگس ها به سراوان
– مسئولان محترم مربوطه خسته نباشند!
• شهردار لنگرود: زباله های دپو شده در تالاب کیاکلایه تخلیه شود
– برای دیگران محیط زیست جاذبه گردشگری هست برای ما محل دفن زباله!
• یک مسئول: برداشت های معدنی اولویت پروژه های عمرانی گیلان است
– به جای ایجاد صنعت خام فروشی و تخریب محیط زیست اولویت شد! این هم از توسعه گیلان!
• جشنواره مطبوعات افتتاح شد
– با این وضعیت اقتصادی حاکم بر مطبوعات و عدم پرداخت مطالبات مطبوعات توسط دولت به جای جشنواره باید سوگواره برگزار کرد!
• استاندار گیلان: پیوند زندگی مردم با تالاب نباید قطع شود
– فعلا که خود تالاب قطع شده!