شوخی با اخبار،۴۴۸۲

۰۶ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۰۹

• استاندار گیلان تاکید کرد: لزوم پاسخگویی مدیران در برابر رسانه ها
– اصلا مگه مدیران روزنامه هم می خوانند؟!
• اختصاص ۶ میلیارد تومان به تجهیز و نوسازی شالیزارهای گیلان
– با این پول به شالیزارهای شفت هم نمی توان رسید!
• بررسی ها نشان داد: افسردگی خطر مرگ زودرس را افزایش می دهد
– و ما جامعه ای افسرده هستیم!
• یک کارشناس: والدین شکاف دیجیتالی خود و فرزندان را از بین ببرند
– می ترسیم آنوقت والدین هم مثل فرزندانشان شوند!
• یک گزارش: اشتغالزایی در گیلان، از آمار تا واقعیت
– بچسبید به واقعیت!
• ایران دوازدهمین کشور مصرف کننده چای در جهان
– خوش به حال قاچاقچیان چای!