شوخی با اخبار،۴۴۷۸

۰۱ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۲۴

• سرمقاله روزنامه خزر: عذرخواهی فراموش شده شهرداری رشت!
– عجب توقعاتی دارید!
• استاندار: پیری جمعیت در گیلان یک تهدید است
– یعنی فرصت به تهدید تبدیل شد؟!
• یک عضو شورا شهر: پیاده راه فرهنگی رشت نیاز به بازنگری دارد
– نقطه سرخط!
• شهردار رشت: به دنبال اجرای تراموا در رشت هستیم
– یعنی آزمایش خطای دوباره!
• یک مسئول: نشان استاندارد کافی نیست به نشانه گذاری های محصول توجه کنید
– مشکل شد دو تا!
• یک مسئول: ۷۰ درصد گیلانی ها چاق هستند
– از بس حرص می خورند!