شوخی با اخبار،۴۴۷۲

۲۳ / ۰۷ / ۹۶
۱۹:۲۹

• یک عضو شورا: حل مشکل زرجوب و گوهررود نیاز به ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی دارد
– اصلا حرفشو نزن!
• شهردار رشت: ۱۷ پروژه کلان گردشگری رشت در انتظار جذب سرمایه گذار بین المللی
– حالا کو سرمایه گذار؟!
• یک کارشناس: احیای جنگل ها نیازمند بازگشت جنگل نشینان به اراضی جنگلی است
– شوخی نکن!
• رشد ۸۲ درصدی صادرات انرژی برق گیلان به جمهوری آذربایجان
– آنوقت قبض برق مشترکان هم افزایش می یابد؟!
• یک عضو شورا: شورای پنجم رشت برای حفظ خانه های تاریخی برنامه دارد
– با کدام پول؟!
• یک مسئول خبر داد: برخورد با گلخانه داران غیرفعال گیلان
– مثلا اصناف و اقشار دیگر در حال فعالیت هستند؟!