شوخی با اخبار،۴۴۶۷

۱۶ / ۰۷ / ۹۶
۱۷:۵۲

• یک کارشناس: گیلکی دومین زبان ایرانی در معرض خطر
– چشم گیلک ها روشن!
• یک مسئول: عامل انسانی ۶۰ درصد علت وقوع تصادفات است
– و چاله چوله های خیابان و جاده هم علت ۴۰ درصد باقیمانده!
• یک مسئول: با جمع کردن قلیان سراها ۲ هزار نفر در فومن بیکار می شوند
– این هم از نقش تاریخی قلیان در اقتصاد گیلان!
• یک گزارش: ناکامی پروژه ۱۰ میلیاردی اتوبوس های تندروی رشت
– قابل توجه مدافعان شهردار سابق!
• اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای حوادث غیرمترقبه گیلان
– آنوقت فقط در جریان بارندگی اخیر ۶۰۰ میلیارد ریال به گیلان خسارت وارد شد!
• یک عضو شورا: راه اندازی مرکز کنترل ترافیک رشت باعث نظم ترافیکی می شود
– شوخی نکنید!