شوخی با اخبار،۴۴۶۴

۱۲ / ۰۷ / ۹۶
۱۷:۵۶

• سالاری همراهان خود را به صورت اتوبوسی نیاورد
– با هواپیما چطور؟!
• نوبخت: در بودجه ۹۷ پرداخت یارانه ها هدفمند خواهد شد
– بفرمایید قطع خواهد شد خلاص!
• رئیس اتحادیه دامداران گیلان خبر داد: شرایط بد اقتصادی ۱۰ هزار دامدار گیلانی
– مثل ۲ و نیم میلیون گیلانی دیگر!
• وزیر کشور: چرخش مدیریت در استان ها برای گردش تجربیات است
– هم فال است هم تماشا!
• یک نماینده: چای های سنواتی داخلی در انبارها قابلیت مصرف ندارند
– در خارج از انبارها چطور؟!
• یک نماینده: اکثر وزرا از استانداری سالاری رضایت دارند
– اکثر وزرا از اکثر استانداران رضایت دارند!
• یک مسئول: مسیر بی آرتی رشت به یک منطقه حادثه خیز تبدیل شده است
– قابل توجه شهردار سابق رشت!