شوخی با اخبار،۴۴۵۹

۰۳ / ۰۷ / ۹۶
۱۷:۵۳

• یک نماینده مجلس: در گیلان فقط شعار دادند که مشکل بیکاری را حل کردیم
– و البته همین شعار دادن هم کار کمی نیست!
• یک عضو شورای رشت: مکان جدید برای سلول دفن زباله در سراوان وجود ندارد
– چه جایی بهتر از همین جنگل!
• یک گزارش علمی: آیا می توان بدون کبد زنده ماند
– بدون کبد شاید اما بدون پول هرگز!
• یک فعال اجتماعی: استاندار بومی و کارآمد یک انتخاب ایده آل است
– و چون واقع گرایی بهتر از ایده آل گرایی است، در نتیجه استاندار بومی برگزیده نشد!
• یک مسئول: نهضت گاز رسانی در گیلان مثال زدنی است
– ایکاش نهضت آسفالت خیابان های رشت را هم مثال می زدید!