شوخی با اخبار،۴۴۵۸

۰۲ / ۰۷ / ۹۶
۱۷:۳۵

• محدودیت ترافیکی در رشت اعمال می شود
– از این محدودتر؟!
• سکونت ۸۲ هزار نفر در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهر رشت
– مسکن مهر را هم حساب کردید؟!
• یک مسئول: پایداری برنج از خودکفایی در آن مهم تر است
– که این هم به واسطه تغییر کاربری ها منتفی است!
• یک مسئول: صنعت چاپ گیلان نیازمند حمایت و همراهی مسئولان است
– لابد مثل حمایتی که از مطبوعات می شود!
• یک متخصص: عصرها کفش بخرید
– ما که هر وقت پول داشته باشیم می خریم!
• فردا اولین گروه پرندگان مهاجر نیز تالاب امیر کلایه
– قابل توجه شکارچیان محترم!