شوخی با اخبار،۴۴۴۳

۱۴ / ۰۶ / ۹۶
۱۶:۵۱

• یک مسئول خبر داد: تردد بیش از ۳۰ هزار مسافر از مرز آستارا
– لابد همگی هم به سوی باکو تردد کردند!
• انجام سالانه ۱۰۶ سورتی پرواز از فرودگاه رشت
– یعنی حدودا هر سه روز و نیم یک پرواز؟!
• یک مسئول اعلام کرد: افزایش ۲۳ درصدی غرق شدگی در آب های کشور
– رقابت سخت و نفسگیر آب ها با جاده های کشور!
• آمارها نشان داد: کاهش ۳ درصدی بارش ها در کشور نسبت به سال گذشته
– کم کم داریم خشک می شیم!
• یک گزارش: سیاست حضور چرخشی خبرنگاران در شورای شهر رشت مانع اطلاع رسانی صحیح
– با این حجم از خبرنگاران، اگر قرار باشد همه در جلسه شورای شهر شرکت کنند، باید جلسات شورا را در محل استادیوم رشت برگزار کرد!