شوخی با اخبار،۴۴۳۸

۰۸ / ۰۶ / ۹۶
۲۱:۳۳

یک مسئول: تاخیر راه آهن گیلان ناشی از قصور نیست
– آنوقت خرید یک سازه فلزی از جایی نامناسب ناشی از چیست؟!
سخنگوی شورا: برطرف کردن آلودگی رودخانه های رشت جدی گرفته نشد
– یعنی شورا جدی نگرفت؟!
یک کارشناس هشدار داد: نابودی نیمی از جمعیت گاو بومی گیلان
– فروخته و تبدیل به پراید شدند!
یک استاد دانشگاه: اعضای شورا در انتخاب شهردار نباید جدا از خواسته مردم عمل کنند
– حالا کو تا انتخابات ۴ سال دیگه!
توصیه پزشکان: به راست نخوابید
– این هم توصیه پزشکی برای پرهیز از راست گرایی!
به دلیل ورود فاضلاب به رودخانه سفیدرود صدها قطعه ماهی تلف شدند
– بقیه ماهی ها هم صید ماهیگیران شدند!