شوخی با اخبار،۴۴۳۵

۰۵ / ۰۶ / ۹۶
۱۷:۰۷

• گزارش روزنامه خزر: دست های خالی اصلاح طلبان رشت در انتخابات هیات رئیسه جدید شورای شهر
– این تازه از نتایج سحر است!
• یک مسئول: اجرای قانون استراحت جنگل در دستور کار است
– تا اجرا شود تتمه جنگل ها هم از دست می رود!
• یک مسئول: ۸ بیمارستان گیلان گواهی پذیرش بیماران بین الملل را دارد
– آنوقت برای پذیرش بیماران محلی مکافات داریم!
• آمادگی دامداران برای خرید کاه و کلش کشاورزان
– بعضی کشاورزان محترم ترجیح می دهند همچنان دود و دم راه بیندازند!
• یک مسئول: شوراها خط مقدم خدمات رسانی به مردم هستند
– شوخی نفرمایید!
• محققان می گویند: استرس منجر به کاهش شیر مادر می شود
– این که دیگر تحقیق نمی خواست از قدیم می گفتند بترسه شیرش خشک می شه!
یک مسئول: سالیانه ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی طعمه حریق می شود
– دست همگی درد نکند!