شوخی با اخبار،۴۴۲۶

۲۵ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۱۱

• جلسه شورای شهر رشت برای دومین هفته متوالی برگزار نشد
– این حق جلسه هم پرید!
• یک فعال سیاسی: مردم ملاحظات روحانی را در انتخاب کابینه درک می کنند
– امیدواریم وزرا هم درک کنند!
• سیلاب ۵۵ میلیارد ریال به راه های گیلان خسارت زد
– تا همین نیمچه راه رو هم از دست بدیم!
• با دستور استاندار حقوق قانونی خانوارهای پشت سد آیت اله بهجت پرداخت می شود
– برای پرداخت حقوق قانونی مردم دستور استاندار لازم است؟!
• یک گزارش: هنوز در بستر نابودی قرار دارد
– همگی خسته نباشیم!
• یک مسئول: مردم اخبار را از منابع خبری رسمی دنبال کنند
– مسئولان و ادارات هم اخبار را در اختیار منابع خبری رسمی قرار دهند