شوخی با اخبار،۴۴۱۹

۱۷ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۵۸

• برای بار دوم رکورد مصرف برق در گیلان شکسته شد
– و در نتیجه رکورد مبالغ قبض های برق!
• یک مسئول: قیمت مناسب از دلایل افزایش تولید برنج است
– به قیمت برنج کیلویی ۱۵ هزار تومان می گویید مناسب؟!
• یک مسئول: بهره مندی از خدمات مناسب در حوزه سلامت حق مردم
– حالا کجا این خدمات مناسب ارائه می شود؟!
• نامه اعتراضی یک عضو شورا به سایر اعضای شورای شهر رشت
– فکر نمی کنید دیگر کمی دیر شده است؟!
• یک مسئول: یکی از سالم ترین و کیفی ترین برنج گیلان طی سال های اخیر در حال برداشت است
– و لابد یکی از گرانترین!