شوخی با اخبار،۴۴۱۸

۱۶ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۱۱

• تقویت توده هوای گرم و افزایش دما در گیلان
– این تابستان تمام حقوقمان می رود برای پرداخت قبض برق!
• هزینه بیمه تکمیلی خبرنگاران از سوی استاندار پرداخت می شود
– خسته نباشید!
• یک مسئول خبر داد: بهره برداری از مرکز جدید ۱۲۲ و ۱۵۲۲ در گیلان
– حالا این مراکز چی هستند؟!
• سندیکای چای آماده توزیع چای داخلی به دستگاه های اجرایی
– یعنی تا حالا دستگاه های اجرایی داشتند چای خارجی می خوردند؟!
• یک عضو شورا: با بودجه پیشنهادی ۷۸ میلیارد تومانی سازمان عمرانی شهرداری رشت مخالف هستم
– بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز سرنوشت بودجه شهرداری مشخص نشده؟!
• یک مسئول خبر داد: مقابله شدید اداره کل منابع طبیعی گیلان با پدیده شوم قاچاق چوب
– مگر قاچاقیچان درختی هم باقی گذاشتند؟!