شوخی با اخبار،۴۴۱۷

۱۵ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۴۳

• استاندار: با هیچ مدیری تعارف ندارم
– برای گفتن این حرف ها کمی دیر نشده؟!
• یک کارشناس: برداشت آب در ایران باید به نصف کاهش یابد
– بقیه آب مورد نیاز را وارد کنیم؟!
• درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای استفاده ادارات دولتی از چای داخلی
– اگر قاچاقچیان محترم بگذارند!
• حضور کارتن خواب ها و معتادان در پل های عابر پیاده رشت
– آنوقت می گویند مردم چرا از پل های عابر پیاده استفاده نمی کنند!
• یک مسئول: ۵۳ درصد مطالبات چایکاران کشور پرداخت شد
– مطالبات مطبوعات چطور؟!
• ۴ بیمارستان دولتی گیلان در ارزیابی ملی ارتقاء درجه یافتند
– در ارزیابی مراجعان چطور؟!