شوخی با اخبار،۴۴۱۶

۱۴ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۱۸

• نوبخت: تعداد زنان کابینه کم نمی شود
– مگر اصلا بود؟!
• یک مسئول: گیلان از استان های پرمصرف در زمینه نیاز به خون است
– چون همه آخر هفته ها برای تصادف به گیلان می آیند!
• نمایش فرهنگ و آداب و رسوم بومی رشت در پیاده راه فرهنگی
– ایکاش نمایش آداب و فرهنگ رشت توی خیابانهایش بود نه در نمایش هایش!
• نجات ۴۷۷ نفر در آب های ساحلی گیلان
– قبلا آمارغرق شدگان را می دادند حالا نجات یافتگان را!
• یک عضو شورا: اعتبار سفر دولت به گیلان مانند گوشت قربانی تقسیم می شود
– مثل اعتبارات شهرداری و شورایش!