شوخی با اخبار،۴۴۰۹

۰۶ / ۰۵ / ۹۶
۱۴:۵۷

• یک عضو شورا خبر داد: آشفتگی مالی در شهرداری رشت
– و ایضا مردم!
• سرعت غیرمجاز بیشترین تخلف رانندگان گیلانی
– با این وضعیت ترافیک در جاده ها مگر سرعت هم معنی دارد؟!
• سرمقاله خزر: چه کسانی ۲ میلیارد تومان از شهرداری گرفتند؟
– هیس!
• یک گزارش: واردات برنج نامرغوب با فشار افراد خاص
– این افراد خاص چه می کنند؟!
• یک مسئول: پول، علت تاخیر در اتمام راه آهن رشت قزوین
– چشم دیگر انتقاد نمی کنیم!