شوخی با اخبار،۴۴۰۷

۰۳ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۴۸

• یک مسئول خبر داد: عملکرد ضعیف گیلان در آبیاری تحت فشار
– اصولا گیلانی ها با هر چیز تحت فشاری مخالفند!
• نوبخت: کابینه دوازدهم فراجناحی است
– پس برای چی به روحانی رای دادیم؟!
• یک عضو شورا: طرح جامع ترافیک رشت از دستاوردهای خوب شورای چهارم است
– وای به حالی بقیه طرح ها!
• یک مطالعه نشان داد: سفره های یک بار مصرف منشاء بروز بسیاری از بیماری ها
– قابل توجه تنبل ها!
• یک عضو شورا: افزایش آمارگیری و نزاع در شهرستان رشت نگران کننده است
– حالا برای این نگرانی کاری هم می کنید؟!