شوخی با اخبار،۴۳۷۱

۲۰ / ۰۳ / ۹۶
۱۶:۵۳

• یک فعال سیاسی: لیست امید برای شورای شهر رشت ضعیف بود
– قابل توجه شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان رشت!
• منتخب شورای پنجم رشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک آفت برای شهرداری است
– ما تا حالا فکر می کردیم این کمیسیون بزرگ ترین منبع درآمد شهرداری است!
• یک گزارش: هشدار کارشناسان درباره اپیدمی مصرف قلیان در ایران
– در گیلان چطور؟!
• عضو شورای کنونی و آینده رشت: انحراف و تخلف در بودجه از بدترین ویژگی های یک شهردار است
– عجب!!!
• یک منتخب شورای پنجم رشت: شهردار آینده رشت باید سابقه درخشانی در حوزه اجرا و تصمیم گیری داشته باشد
– از نظر شما اجرای پیاده راه و طرح ترافیک و اقداماتی از این قبیل سابقه درخشان محسوب می شوند؟!