شوخی با اخبار،۴۳۶۹

۱۷ / ۰۳ / ۹۶
۱۶:۵۳

• زباله های آستارا هر دقیقه ۱۲ لیتر شیرابه تولید می کنند
– وای به حال شیرابه زباله های جنگل های سراوان!
• شکریه: پیاده راه فرهنگی رشت مشکلات زیادی برای بازاریان ایجاد کرد
– و همینطور برای سایر شهروندان!
• ارزیابی فشار کار پشت میزنشین ها با نرم افزار
– البته پشت میز نشین های ایرانی زیاد نگران فشار کار نباشند!
• یک مسئول: اکثر حوادث رانندگی در ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق می افتد
– آنوقت چرا در شهرهای گیلان که چسبیده به هم هستند میانگین تصادفات بیشتر است؟