شوخی با اخبار،۴۳۶۸

۱۶ / ۰۳ / ۹۶
۲۲:۵۴

• یک مسئول: شرایط مهاجرت معکوس روستائیان گیلان فراهم است
– یک شرایطی هم فراهم کنید تا مهاجرت معکوس غیر استانی های عزیز هم انجام شود!
• یک متخصص: هر وعده قلیان معادل دود کردن یک پاکت سیگار است
– قابل توجه قلیانی های محترم!
• طرح سئوال از شهردار رشت اعلام وصول شد
– حالا در این دو ماه باقیمانده زیاد سخت نگیرید!
• یک مسئول: آموزش و پرورش آمیزه ای از مدیریت و خدمت است
– و البته اندکی دریافت پول از اولیای محترم!
• رئیس انجمن برنج: برنج ۱۲ هزار تومانی را ۱۶ هزار تومان نخرید
– ای به چشم!