شوخی با اخبار،۴۳۶۰

۰۳ / ۰۳ / ۹۶
۲۱:۱۱

• یک نماینده مجلس: مسئولان ۲ میلیون تن برنج وارد می کنند
– احتمالا منظورشان واردات رسمی است نه شخص مسئولان! اما یک نکته نباید فراموش شود که اگر برنج وارد نشود قیمت های داخلی این محصول به کیلویی ۲۵ هزار تومان هم خواهد رسید!
• دوچرخه سواران خارجی: گیلانی ها مهمان نواز هستند
– این مهمان نوازی ما را کشته!
• آموزش برقکاری در محل کمپ های ترک اعتیاد
– برخی از این معتادان محترم که خودشان استان لحیم کاری هستند!
• سازمان تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد ریال جرایم بیمه ای کارفرمایان را بخشید
– اگر نمی بخشید هم وصول نمی شد!
• عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی گیلان
– رایگان هم دیگر فایده ای ندارد!