شوخی با اخبار،۴۳۵۷

۰۱ / ۰۳ / ۹۶
۰۰:۳۷

• یک مسئول: گیلان استان برتر صنعت فولاد و فرآورده های مس در کشور
– یعنی عملا جای اصفهان و کرمان را گرفتیم!
• یک نماینده: تولید کننده باید پاسخگوی مصرف کننده باشد
– و البته پاسخگوی اداره مالیات!
• توزیع سبد غذایی ماه رمضان به بعد از انتخابات موکول شد
– حالا اگر بعضی ها بودند شب انتخابات توزیع می کردند!
• شکریه: در رگ های رشت باید خون جدیدی تزریق شود
– یعنی شورای شهر و شهردار کلا عوض شوند؟!
• اجرای پرفسور منس وین در نگارخانه کوچه باغ انزلی
– ما که نفهمیدیم چی قرار است اجرا شود!
• افتتاح بزرگ ترین آب نمای موزیکال کشور در رشت
– خواجه در بند نقش ایوان است!
• یک مسئول: محیط زیست گیلان دیگر تحمل بی خردی را ندارد
– قابل توجه بی خردان!