شوخی با اخبار،۴۳۵۶

۳۱ / ۰۲ / ۹۶
۰۰:۵۳

• یک نماینده مجلس: خواست مردم ایران تعامل با دنیا و رویکرد اعتدالی دولت است
– که البته خواست بعضی دلواپسان نیست!
• شکریه: رشد نامتوازن شهری باعث گره های ترافیکی شده است
– و البته بی تدبیری شهرداری!
• یک شاعر: با بضاعت اندک نمی توان وارد ادبیات شد
– با بضاعت اندک حتی نمی توان دو کیلو خیار خرید!
• یک کارشناس ورزشی: باید دلایل عدم صعود داماش را بررسی کنیم
– حالا چه عجله ای هست؟!
• استاندار: نمی توان افرادی را که نمی خواهند توفیقات دولت را ببینند مجبور کرد
– کسی که خودش را به خواب زده نمی شود بیدار کرد!